#slutasvära

– upprop för att slopa
svordomarna i SVT, SR och UR

Vi vill med detta upprop markera mot användningen av grovt språk och svordomar inom Public Service (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion).

Detta strider mot nämnda kanalers uppdrag att ansvara för ett vårdat språk och återhållsamhet vad gäller användande av svordomar i programmen.

Vi menar att ett råare språkbruk i tv och radio – med allt fler svordomar och ett vulgärt språk – är negativt för samhället. Inte minst för språkutvecklingen bland barn och unga samt i den stora gruppen av nyanlända personer. Ett grovt språkbruk bidrar till ett råare och mer polariserat samtalsklimat, vilket får negativa konsekvenser för hela samhället. Här har Public Service-bolagen ett särskilt ansvar att gå före med gott exempel och att verka för återhållsamhet.

Med detta upprop kräver vi att SVT, SR och UR återtar sitt ansvar att upprätthålla och verka för ett gott språkbruk inom våra licensfinansierade kanaler. Detta i linje med de krav som åligger Public Service (se nedan).

För våra barns skull, för en god språkutveckling och för ett varmt samtalsklimat – i vårt kanske mest offentliga rum, radio och tv – vädjar vi till de ansvariga för Public Service: verka för att slopa svordomar och grova ord i era kanaler.

”Sveriges Radio/Sveriges Tele­vi­sion/UR har ett särskilt ansvar för svenska språket … Språk­vårds­frågor ska beaktas i programverksamheten, en bestämmelse som innebär att företagen har ett ansvar för att ett vårdat språk talas i radio och tv.”

”Vår ståndpunkt är att alla som kan uppfattas som företrädare för Sveriges Radio/Sveriges Television/UR bör visa särskild medvetenhet vid bruk av svordomar i programmen. Vi rekommenderar därför återhållsamhet i användningen.”

(Ledningsgruppen för Public Service 2011, Mats Svegfors, Eva Hamilton, Erik Fichtelius).

Initiativtagare till uppropet:

Elise Lindqvist, mormor och riksprofil, känd som ”Ängeln på Malmskillnadsgatan”
Hans-Göran Björk, författare, debattör och tidigare programledare i Sveriges Radio
Lukas Berggren, chefredaktör och vd, Världen idag